SERVICII PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

GDPR = „General Data Protection Regulation”
DPO = „Data Protection Officer”

Serviciile de consultanță conform cerințelelor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date,

Externalizare servicii DPO:

GDPR impune organizaților care procesează date cu caracter personal să numească o persoană dedicată pentru administrarea și protecția datelor cu caracter personal, acesta persoana poate fi internă sau serviciul poate fi  externalizat serviciului către o companie specializată – DPO.
Specialistul DPO din cadrul societatii noastre va fi responsabil cu monitorizarea respectării normelor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679, oferindu-vă consultanță cu privire la protecția datelor personale si va fi persoana de contact pentru orice solicitări din partea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  ANSPDCP și a persoanelor vizate.

Servicii oferite in vederea implementarii REGULAMENTULUI (UE) 2016/679:

Consultanta:
Intocmire documente necesare implementarii GDPR
Desemnarea persoanei specializate in aplicarea si implementarea GDPR

Contact:
Tel: 0256211127
Email: office@misitconsulting.ro