Oferim

  • servicii sociale, de consiliere, ajutor social, recomandare si servicii similare destinate persoanelor si familiilor, la domiciliu sau in alte locatii
  • servicii de asistenta sociala si indrumare pentru copii si adolescenti -servicii de prevenire a actelor de cruzime fata de copii si de alte persoane
  • servicii de consultanta privind bugetele de familie
  • servicii de consiliere maritala si familiala
  • servicii de consultanta privind creditele si datoriile
  • servicii de asistenta sociala comunitare si de cartier
  • activitati in sprijinul victimele catastrofelor, refugiatilor, imigrantilor, etc.
  • alte activitati suport destinate ajutorului social

SOLICITARE SERVICII SOCIALE
Tel.: 0256211127
E-mail:office@misitconsulting.ro