Curs Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari – Cod COR 242231 –
TIP : SPECIALIZARE durata 180 ore

PRET : 2000 lei (nu există alte costuri) și poate fi achitat în contul RO60BREL0002001834390100 deschis la banca Libra Internet Bank
DATA INCEPERII : 12.11.2018
Detalii la email: office@misitconsulting.ro
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
NIVEL DE ACCES : STUDII SUPERIOARE;
LOCUL DESFASURARII CURSULUI : Timisoara
Atributiile Responsabilului cu Protectia Datelor cu Caracter Personal (DPO)
• de a informa si consilia operatorul, sau persoana imputernicita de operator, precum si angajatii care se ocupa cu prelucrarile de date;
• de a monitoriza respectarea Regulamentului UE, a altor dispozitii de drept ale Uniunii sau de drept intern referitoare la protectia datelor;
• de a consilia operatorul in ceea ce priveste realizarea unei analize de impact asupra protectiei datelor si de a monitoriza executarea acesteia;
• de a coopera cu Autoritatea de Supraveghere si de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;
• de a tine seama in mod corespunzator de riscul asociat operatiunilor de prelucrare, la indeplinirea sarcinilor sale

CONTACT : Tel: 0256211127 ; e-mail: office@misitconsulting.ro

© Copyright - Misit Consulting
Inregistrare domenii, webhosting, webdesign