Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări.
TIP : SPECIALIZARE durata 180 ore

PREȚ : 1500 lei (nu există alte costuri) și poate fi achitat în contul RO60BREL0002001834390100 deschis la banca Libra Internet Bank

DATA ÎNCEPERII : 12.11.2018

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE : eliberat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
NIVEL DE ACCES : STUDII LICEALE;
LOCUL DESFĂȘURĂRII CURSULUI : Timișoara
DESCRIEREA OCUPAȚIEI
Mediatorul social, prin activitatea de mediere din perspectivă socială, se implică în problemele sociale cu care se confruntă persoane, grupuri, comunități dezavantajate, în scopul ameliorării situației sociale a acestora și a facilitării relațiilor în cadrul triadei individ – familie – comunitate.
Activitatea mediatorului social este complexă, având în vedere faptul că acesta poate fi un mediator între două culturi. El trebuie să-si adapteze comportamentul și intervenția la specificul situațiilor din familiile în care intervine, tinând cont de nevoi, obiceiuri și tradiții etnice.
Mediatorul social cunoaște legislația privind protecția socială a beneficiarilor, fie ei vârstnici, copii, adulți, persoane de altă etnie etc., și facilitează asigurarea respectării drepturilor acestora.Totodată, este în măsură să ofere informații și să orienteze beneficiarii, în căutarea unui loc de muncă.
COMPETENTE DOBANDITE
Comunicare interpersonală;
Lucrul în echipa multidisciplinară;  
Realizarea planului de intervenție;
Îndrumarea beneficiarilor în vederea soluționării problemelor legate de aplicarea prevederilor legale;
Întocmirea dosarelor pentru beneficiarii grupului țintă;
Asigură legătura beneficiarului cu Autoritățile Locale;
Monitorizează și acordă suport în gestionarea vieții cotidiene a beneficiarilor;
Întocmirea raportului de activitate privind situația beneficiarilor.

CONTACT: Tel: 0256211127 ; e-mail: office@misitconsulting.ro

© Copyright - Misit Consulting
Inregistrare domenii, webhosting, webdesign