Curs Asistent personal al persoanelor cu handicap grav

Înscrierea în legislaţia noastră a ocupaţiei de asistent personal face parte dintre măsurile de protecţie specială care sprijină asigurarea calităţii vieţii şi accesul persoanei cu handicap, cu şanse egale la viaţa socială potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali şi culturali proprii.
Potrivit legislaţiei asistentul personal al persoanei cu handicap, este persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav şi asigură, în acelaşi timp, condiţii pentru implicarea persoanei cu handicap în activitate, în situaţii de viaţă reale, pentru participare la viaţa comunităţii şi exercitarea tuturor drepturilor cetăţeneşti.
Asistentul personal are în raport cu persoana cu handicap căreia îi acordă supraveghere asistenta şi îngrijire următoarele obligaţii:
a) să participe, odată la doi ani la instruirea organizata de angajator;
b) să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de munca prin care isi asuma răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
c) să presteze pentru persoana cu handicap toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in programul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;
d) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
e) să comunice direcţiilor generale de asistenta sociala şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, in termen de 48 ore de la luarea la cunoştinţa, orice modificare survenita in starea fizica psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si a oricăror situaţii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege;
Persoana cu handicap grav are dreptul la asistent personal, in baza evaluării sociopsihomedicale.

Planul individualizat de servicii este principalul document care orientează activitatea asistentului personal in ceea ce priveşte îngrijirile acordate, recuperarea, socializarea si integrarea şcolară, sociala si profesionala a copilului/adultului cu handicap.

Pentru detalii si cursuri personalizate va rugam sa ne contactati. E-mail: office@misitconsulting.ro

© Copyright - Misit Consulting
Inregistrare domenii, webhosting, webdesign