Consultanta privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale si licentierea serviciilor sociale infiintate.

Acreditarea furnizorilor de servicii sociale și a serviciilor sociale acordate de acestia este reglementata prin lege.
Acreditarea furnizorilor se realizează în baza unor criterii specifice, ce reprezintă cerinţele de bază prin care se evidenţiază capacitatea acestora de a înfiinţa, a administra şi a acorda servicii sociale. Respectarea criteriilor este atestată prin certificat de acreditare.
Certificatul de acreditare este un formular tipizat si se identifică prin numar, serie si data eliberarii.
Certificatul de acreditare autorizeaza detinatorul acestuia, pe perioada nelimitata, sa infiinteze, sa licentieze si sa acorde servicii sociale.
Acreditarea serviciilor sociale se realizează în baza standardelor minime de calitate, ce reprezintă cerinţele minimale privind eficacitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate în raport cu nevoile beneficiarilor, obiectivele asumate, rezultatele aşteptate. Standardele minime de calitate, constituie nivelul de referinţă a calităţii serviciilor sociale, iar îndeplinirea acestora este obligatorie şi se atestă prin licenţă de funcţionare.
Valabilitatea licentei de functionare este de 5 ani cu conditia respectarii standardelor minime de calitate.
Licenta de functionare se solicita pentru fiecare categorie de beneficiari si tip de serviciu infiintat, conform legislatiei in vigoare.
Functionarea unui serviciu social fara detinerea certificatului de acreditare si licenta de functionare constituie contraventii si se sanctioneaza conform legilor in vigoare.
Pot solicita acreditarea numai furnizorii prevăzuţi de legislatia de specialitate, in vigoare.
Furnizori de servicii sociale pot fi persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat.
Dosarul de acreditare al furnizorului se poate depune direct la registratura Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, poate fi trimis prin poştă, cu confirmare de primire sau electronic în format needitabil.
In situatia trimiterii prin posta, dosarul de acreditare al furnizorului se prezintă în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea “Solicitare de acreditare furnizor”.
Servicii oferite in vederea acreditarii / licentierii:

  • Consultanta / intocmire dosar acreditare furnizor servicii sociale;
  • Consultanta / intocmire dosar licentiere servicii sociale.

Contact:
– tel. 0256 211 127;
– e-mail: office@misitconsulting.ro